Rozwój firmy Elmonter na arenie międzynarodowej

Rozwój firmy Elmonter na arenie międzynarodowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 Rozwój firmy Elmonter na arenie międzynarodowej”

 Głównym celem projektu jest promocja marki produktowej Elmonter Oświetlenie firmy PPUH „Elmonter Oświetlenie” Mariusz Szkudlarek na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowych wydarzeniach gospodarczych.

Całkowita wartość projektu: 440 474,06 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 264 284,42 PLN


Elmonter | Oświetlenie | Energetyka | Konstrukcje Specjalne | Projektowanie | Materiały do Pobrania | Kontakt

Copyright © 2022 Elmonter
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 (63) 274 30 30, info@elmonter.pl
Obsługa techniczna portalu: Agencja Reklamowa Konin.PRO