Energetyka

Energetyka - słupy energetyczne

Zmieniające się oblicze branży energetycznej w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wymaga od producentów elementów sieciowych dostarczania produktów, które muszą sprostać coraz większemu wachlarzowi wymogów i oczekiwań klientów. Konstrukcje wsporcze powinny spełniać nie tylko podstawowe zadanie w postaci słupa energetycznego do podtrzymania linii napowietrznej z uwzględnieniem norm branżowych. Wymaga się, aby przy doborze rodzaju słupa energetycznego uwzględniać aspekty ekonomiczne, ekologiczne w szeroko rozumianym pojęciu korelacji ze środowiskiem, w którym pracują linie napowietrzne.

Takie wymogi branży powodują, że w zakresie rozwiązań technicznych słupów energetycznych obserwujemy od kilku lat zjawisko poszukiwania nowych rozwiązań i nowych technologii. Jedną z bardziej popularnych nowych technologii używanych w budownictwie sieciowym linii napowietrznych jest technologia stalowych słupów pełnościennych.

W odpowiedzi na zmiany - rynku w 2011 firma Elmonter wprowadziła do swojej ofert stalowe słupy energetyczne wykonywane w technologii słupów pełnościennych, które wykorzystywane są do budowy linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Produkujemy stalowe słupy energetyczne dla jedno i wielotorowych linii elektroenergetycznych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo słupy przelotowe, odporowo-narożne, rozgałęźne, krańcowe oraz kablowe.

Przykłady naszych najpopularniejszych rozwiązań mogą znaleźć mogą Państwo w sekcjach wysokich napięć seria słupów EWN oraz średnich napięć seria słupów ESN.

Dla naszych klientów oferujemy również:

• projekty konstrukcyjne słupów energetycznych oraz ich fundamentowania

• montaż słupów energetycznych

• wykonanie fundamentów terenowych.


Elmonter | Oświetlenie | Energetyka | Konstrukcje Specjalne | Projektowanie | Materiały do Pobrania | Kontakt

Copyright © 2022 Elmonter
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 (63) 274 30 30, info@elmonter.pl
Obsługa techniczna portalu: Agencja Reklamowa Konin.PRO