Energetyka SN

Energetyka SN

Stalowe konstrukcje wsporcze dla elektroenergetycznych linii średniego napięcia są rozwiązaniami alternatywnymi dla słupów wirowanych. Ich niewielka waga w porównaniu ze słupami wirowanymi jak również możliwość dzielenia wysokich słupów na krótsze sekcje co umożliwia łatwiejszy transport oraz możliwość wykonania fundamentu pod istniejącą linią, sprawiają, że słupy stalowe coraz częściej znajdują swoje zastosowanie w liniach SN będąc ciekawą alternatywą dla słupów wirowanych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę słupów w wysokościach od 12 do 30m oraz siłach wierzchołkowych od 20kN do 50kN. Słupy znakowane są znakiem CE na zgodność z PN-EN 1090-1, cynkowane ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461 oraz dodatkowo zabezpieczane specjalnymi farbami antykorozyjnymi w dolnej części fundamentowej. Fundamentowanie słupów polega na przykręceniu płyt ustojowych do słupów, posadowieniu w studni lub poprzez przykręcenie za pomocą kotew we wcześniej wykonanym fundamencie. Wybór sposobu fundamentowania jest uzależniony od wysokości i siły wierzchołkowej słupa. Słupy mogą spełniać swoją rolę m.in. jako słupy przelotowe, odporowo-narożne, rozgałęźne, skrzyżowaniowe, kablowe oraz mogą być wyposażane w różne urządzenia takie jak: odłączniki, rozłączniki, transformatory itp. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat słupów ESN, prosimy o kontakt z naszą firmą.


Elmonter | Oświetlenie | Energetyka | Konstrukcje Specjalne | Projektowanie | Materiały do Pobrania | Kontakt

Copyright © 2022 Elmonter
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 (63) 274 30 30, info@elmonter.pl
Obsługa techniczna portalu: Agencja Reklamowa Konin.PRO