Poufność informacji

Zasady zachowania poufności informacji

Firma Elmonter Oświetlenie Mariusz Szkudlarek, ul. Przemysłowa 1, 62-410 Zagórów jest zobowiązana do zachowania poufności informacji wszystkich gości na stronie www.elmonter.pl („strona internetowa”). Prosimy zapoznać się z poniższymi Zasadami zachowania poufności informacji aby dowiedzieć się jak wykorzystujemy i chronimy podane nam informacje.

Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przesyłanie informacji zgodnie z warunkami niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. Za każdym razem odwiedzając niniejszą stronę internetową użytkownik będzie zobowiązany bieżącymi Zasadami zachowania poufności informacji. Użytkownik powinien je przeglądać za każdym razem odwiedzając stronę internetową, aby upewnić się, że akceptuje ich treść. Kiedy użytkownik odwiedzający, rejestrujący się lub zamawiający produkty lub usługi na stronie internetowej, może być poproszony o podanie określonych danych osobowych, jak np. imię i nazwisko, dane kontaktowe czy nazwa firmy. Możemy również gromadzić informacje na temat wykorzystywania naszej strony internetowej i informacje o użytkowniku z wiadomości publikowanych na stronie internetowej oraz wysyłanych do nas wiadomości e-mail czy listów.

Wykorzystanie danych osobowych

„Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu zapewnienia mu towarów lub usług przez niego zamówionych, wystawiania rachunków czy kontaktu w sprawie zamówienia. Analizujemy również informacje podane przez użytkownika i inne osoby, aby pomóc w zarządzaniu, wsparciu i poprawie naszej działalności. Dane osobowe użytkownika możemy również wykorzystywać w celu poinformowania go o ważnych zmianach lub rozwoju strony internetowej lub naszych usług albo aby uzyskać opinie na temat naszych usług. Jeśli użytkownik udzielił na to zgody, możemy wykorzystywać jego dane w celu informowania o innych produktach lub usługach, którymi może być zainteresowany. Kontakt taki może odbywać się pocztą, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać więcej informacji o produktach lub usługach, może z nich zrezygnować w każdej chwili kontaktując się z nami pod adresem iod@elmonter.pl.

Ujawnianie danych innym osobom

Nigdy nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkownika stronom trzecim. Możemy przekazywać stronom trzecim zbiorcze informacje dotyczące użytkowania naszej strony, ale nie będą one zawierały informacji umożliwiających określenie tożsamości użytkownika. Jeśli nie jest to wymagane prawem lub inaczej określone w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, w innym wypadku nie udostępnimy, nie sprzedamy ani nie będziemy rozpowszechniać podanych nam danych osobowych użytkownika bez jego wcześniejszej zgody.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisany komputerowi automatycznie podczas korzystania z Internetu. Podczas odwiedzin określonej witryny internetowej, nasze serwery rejestrują adres IP użytkownika.

Możemy wykorzystać adres IP, aby pomóc zdiagnozować problemy z naszym serwerem oraz zarządzać naszą stroną internetową. Adres IP użytkownika jest również wykorzystywany do ustalania jego tożsamości i do zbierania szeroko pojętych danych demograficznych.

Pliki cookies

Plik cookie to niewielki plik, który usługa internetowa za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisuje na dysku komputera, mający na celu rozpoznanie użytkownika witryny internetowej. Wiele witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do śledzenia wykorzystania witryny przez użytkownika. Pliki cookie możemy również wykorzystywać, aby wyświetlać treści zgodne z zainteresowaniami użytkownika. Użytkownik może ustawić preferencje przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, ale to uniemożliwi mu korzystanie z większości dostosowanych usług i aby korzystać z niektórych usług będzie musiał wielokrotnie podać dane logowania. Pliki cookie ułatwiają pracę zapisując preferencje użytkownika.

Bezpieczeństwo

Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych oraz przed ich bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Jednakże, ponieważ żadna transmisja danych przez Internet nie ma 100% gwarancji bezpieczeństwa, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych nam informacji i dane takie użytkownik udostępnia na własne ryzyko.

Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy przez określony czas lub tak długo, jak wymaga tego prawo.

Zmiana danych osobowych użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać odpisu swoich danych przechowywanych przez nas. Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych, zmiany wszelkich nieścisłości w przechowywanych przez nas danych, odmówienia zgody na wykorzystywanie danych i blokowania określonego wykorzystania danych, wysyłając do nas odpowiednie żądanie na adres iod@elmonter.pl

Zmiany w naszych Zasadach zachowania poufności informacji

Wszelkie zmiany w naszych Zasadach zachowania poufności informacji w przyszłości zostaną opublikowane na stronie internetowej i, w stosownych przypadkach, za pomocą powiadomienia pocztą elektroniczną.

W razie jakichkolwiek pytań na temat poufności informacji użytkownika lub naszego wykorzystania plików cookie na naszej Stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem iod@elmonter.pl .

| Elmonter Oświetlenie | Przemysłowa 1| 62-410 Zagórów | Polska |

©2018 Elmonter Oświetlenie


Elmonter | Oświetlenie | Energetyka | Konstrukcje Specjalne | Projektowanie | Materiały do Pobrania | Kontakt

Copyright © 2022 Elmonter
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 (63) 274 30 30, info@elmonter.pl
Obsługa techniczna portalu: Agencja Reklamowa Konin.PRO