Wzmocnienie konkurencyjnosci przedsiebiorstwa produkcyjno-uslugowo-handlowego Elmonter Oswietlenie Mariusz Szkudlarek

„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Elmonter Oświetlenie" Mariusz Szkudlarek poprzez budowę i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej słupów stalowych pełnościennych”

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

„Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Elmonter Oświetlenie" Mariusz Szkudlarek poprzez budowę i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej słupów stalowych pełnościennych”

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Elmonter Oświetlenie poprzez budowę i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej oraz wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu.

Całkowita wartość projektu: 16 347 010,29 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 152 368,24 PLN


Elmonter | Oświetlenie | Energetyka | Konstrukcje Specjalne | Projektowanie | Materiały do Pobrania | Kontakt

Copyright © 2022 Elmonter
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 1, tel. +48 (63) 274 30 30, info@elmonter.pl
Obsługa techniczna portalu: Agencja Reklamowa Konin.PRO